ŠKOLENÍ KTERÝCH SE MŮŽETE ZÚČASTNIT

POŘÁDÁME PRAVIDELNÁ ŠKOLENÍ ŘÍZENÍ KVALITY PRO UŽIVATELE SYSTÉMU PALSTAT.Jazyk SQL a Reporting Designer


Podrobné školení tvorby reportů pro systém Palstat CAQ v modulu Reporting Designer a využití pokročilých funkcí:

!!! ŠKOLENÍ NA 2 DNY !!!
26.03.2019 09:00 - 15:30
27.03.2019 09:00 - 15:30

- Základní školení jazyka SQL
- Příklady využití dotazů v jazyce SQL nad databází Palstat CAQ
- Principy tvorby reportů s využitím znalostí jazyka SQL
- Možné výstupy reportů - tabulky, grafy, dokumenty
- Využití skriptů pro další možnosti při zpracování dat a vizualizaci
- Automatizované rozesílání reportů a notifikací emailem
- Přístup k reportům v prostředí Intranetu
- Příprava dat pro přenos do externích systémů
- Rozšířené možnosti prezentace, automatické spouštění, vizualizace

K absolvování školení je vhodná základní znalost práce s databázovými systémy a znalost prostředí Windows a Intranetu.
Školení je plánováno jako dvoudenní z důvodu zajištění dostatečného prostoru pro pokrytí všech témat.Místo: PALSTAT s.r.o., Bucharova 230, Vrchlabí
Termín: 26.03.2019 09:00 Út
Občerstvení: na místě
Jazyk školení: čeština
Doba trvání: 13h
Cena: 6400,- bez DPH
Zákazníci se servisní smlouvou získají 10% slevu.
Zbývající místa: obsazeno
Rezervovat místo pro příště?

Tiskové sestavy - základy


Školení tvorby tiskových sestav pro prostředí PALSTAT CAQ.

- Vysvětlení základních principů tiskových výstupů systému, tiskové sekce modulů, filtrování dat pro tisk.
- Seznámení s prostředím editoru tiskových sestav a jeho základních funkcí.
- Samostatné vytvoření vzorové tiskové sestavy v libovolném modulu.

Školení je určeno pro současné i budoucí uživatele systému Palstat CAQ, kteří potřebují specializovat výstupy systému nad rámec standardních tiskových sestav. Vyžadována elementární znalost prostředí Palstat CAQ.Místo: PALSTAT s.r.o., Bucharova 230, Vrchlabí
Termín: 28.03.2019 09:00 Čt
Občerstvení: na místě
Jazyk školení: čeština
Doba trvání: 4h
Cena: 2100,- bez DPH
Zákazníci se servisní smlouvou získají 10% slevu.
Zbývající místa: 5 osob
Chcete se účastnit?


ŠKOLENÍ A PORADENSTVÍ PRO ŘÍZENÍ KVALITY

ZAJISTÍME VÁM ŠKOLENÍ NEBO PORADENSTVÍ PŘÍMO VE VAŠÍ FIRMĚ. ÚČELEM JE VYBUDOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY.

Školení pro oblast řízení jakosti

Firma, PALSTAT s.r.o. Vrchlabí, poskytuje různé druhy školení pro oblast řízení jakosti. Tato školení mohou být v jakémkoliv podniku součástí poradenské činnosti při budování a zkvalitňování systému řízení jakosti nebo jako samostatně poskytovaná služba. Školení mohou být prováděna přímo u zákazníka nebo ve školících prostorách společnosti PALSTAT s.r.o. Výuka probíhá s využitím zpětného projektoru a v sídle společnosti  i počítačové sítě určené pro školící účely. V případě požadavku poskytujeme účastníkům elektronické i písemné školící materiály, které souvisejí s danou problematikou. Školení prováděno interaktivní metodou s praktickými příklady:

PAL 010, Základní seznámení s řadou norem ČSN EN ISO 9000

 • seznámení s řadou norem pro budování systému jakosti ČSN EN ISO 9001, 9000, 9004
 • PAL 010A Vrcholový management, doba trvání: 4 hod
 • PAL 010B Střední stupeň řízení, doba trvání: 8 hod
 • PAL 010C Mistři, seřizovači, dělníci, doba trvání: 6 hod

 

PAL 020, Systémy managementu kvality – Zvláštní požadavky na používání ISO 9001 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu

 • SMK a termíny IATF 16949.
 • Požadavky na management kvality vycházející z IATF 16949.

Doba trvání:

 • PAL 020A Vrcholový management, doba trvání: 4 hod.
 • PAL 020B Střední stupeň řízení, doba trvání: 10 hod.
 • PAL 020C Mistři, seřizovači, dělníci, doba trvání: 6 hod.

 

PAL 040, SPC - statistická regulace výrobního procesu (dle metodiky AIAG)

 • zajišťování jakosti v sériové výrobě pomocí statistické regulace procesu
 • spolehlivost procesů
 • regulační diagramy
 • požadavky standardu
 • způsoby regulace procesů
 • stabilizace procesu
 • hodnocení spolehlivosti strojů

 • PAL 040A vrcholový management (4 hod)
 • PAL 040B modul pro techniky, technology, kontrolory (12 hod)
 • PAL 040C mistři, seřizovači, dělníci (8 hod)

 

PAL 050, FMEA - Analýza možných způsobů a důsledků závad 4. vydání (dle metodiky AIAG)

 • Důvody aplikace metody.
 • Základní principy analýzy.
 • FMEA návrhu , FMEA procesu
 • Aplikace FMEA v praxi.

Doba trvání:

 • Základní seznámení – 8 hodin.
 • Moderace na podmínky společnosti – doba je stanovena individuálně dle požadavků zákazníků.
PAL 080, Vhodnost měřících procesů dle VDA 5

 • Podklady pro přípravu a analýzu způsobilosti kontrolních procesů
 • Informace o použitelnosti kontrolních prostředků
 • Přehled o způsobilosti kontrolních procesů s přihlédnutím k nejistotám měření
Doba trvání: 6 hod

 

PAL 090, Metrologie - zabezpečení měřidel dle ČSN EN ISO 10012 - v podmínkách zákona 505/90 Sb. ve znění pozdějších změn

 • seznámení s hlavními principy při zabezpečování metrologie dle normy ČSN ISO 10012
 • Tvorba a zabezpečení Metrologického řádu - modul je určen pro základní seznámení všech pracovníků s principy a zásadami metrologie

 • PAL 090A - Moderování pro pracovníky útvaru metrologie (8 hod)
 • PAL 090B - Moderování pro management firmy útvaru metrologie (4 hod)

 

PAL 100, Analýza systému měření (MSA)

 • Seznámení s principy spolehlivosti měřidel
 • Hodnocení schopnosti pomocí koeficientů Cg, Cgk
 • Hodnocení spolehlivosti měřicích systémů - metodou RM, ARM, ANOVA
Doba trvání: 8 hod

 

PAL 110, Školení vnitřních auditorů

 • Modul pro přípravu pracovníků, kteří budou provádět vnitřní a zákaznické audity
 • Požadavky na SMJ, procesní přístup
 • Seznámení s normou ČSN EN ISO 19011:2011
 • Příprava, plánování a provádění auditů

 • PAL 110A jen audity systému (24 hod)
 • PAL 110B audity systému, procesu, výrobku (12 hod)
 • PAL 110C audity výrobku (6 hod)

 

PAL 120, Proces schvalování dílů do sériové výroby (PPAP a VDA 4)

 • Důvody aplikace metody
 • Proces schvalování obecně
 • Požadavky na proces
Doba trvání: 6 hod

 

PAL 130, APQP - Zdokonalené plánování kvality produktu a plán kontroly a řízení (dle metodiky AIAG)

 • Návody pro plánování jakosti produktů a kontrolní plány
 • Očekávané přínosy při použití APQP
 • Snížení složitosti plánování jakosti produktu pro zákazníka a dodavatele
 • Prostředek pro dodavatele snadněji sdělit požadavky plánování jakosti subdodavatelům
Doba trvání: 6 hod

 


PREZENTACE

RYCHLÉ PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU PALSTAT PRO ŘÍZENÍ KVALITY

Níže si můžete spustit krátkou prezentaci systému řízení jakosti PALSTAT CAQ. Kdykoliv nás můžete kontaktovat a rádi přijedeme systém prezentovat přímo do vaší společnosti.


http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí