HODNOCENÍ VARIABILNÍCH ZNAKŮ

Kvalita » Audity » Audit výrobku »

Hodnocení variabilních znaků
Hodnocení variabilních znaků Evaluation of measured values
Print
Kód: Cena: bez DPH
Vyhodnocení základních statistických parametrů x - průměrná hodnota s - směrodatná odchylka Max maximální naměřená hodnota Min minimální naměřená hodnota Pp, Ppk - koeficienty výkonnosti Grafické hodnocení naměřených hodnot Graf naměřených dat Histogram

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí