KONTROLNÍ KROKY AUDITU VÝROBKU

Kvalita » Audity » Audit výrobku »

Kontrolní kroky Auditu výrobku
Kontrolní kroky Auditu výrobku Product audit control steps
Print
Kód: Cena: bez DPH
Zobrazeny jsou kontrolní kroky definované kontrolním plánem auditu výrobku. Každý kontrolní krok vyžaduje zadání počtu výrobků s kritickou, hlavní či vedlejší vadou. Variabilní znaky umožňují navíc zadání naměřených hodnot. Celkové hodnocení kroků auditu výrobku je provedeno dle metodiky VDA 6.5 s výpočtem parametru QKZ.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí