HEAD - AUDITY

Kvalita » Audity » Audity »

Print
Kód: Cena: bez DPH
Modul Audit systému a procesu je určen pro plánování, provádění a dokumentování systému řízení auditů/prověrek různých managementů, například kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a případně dalších systémů. Předpisy pro které je modul využitelný: ISO 19011 - Směrnice pro auditování systému managementu, VDA 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, ISO 9001, ISO/TS 16 949, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000, AQAP 2110 Případně různé další předpisy stanovují požadavky na systémy řízení.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí