Palstat
ŘÍZENÍ KVALITY
DLE POŽADAVKŮ NOREM PRO JAKOST
  • ISO9001
  • IATF 16949
  • VDA
  • AIAG
  • AQAP2110
  • ISO/IWA 1
Propojení měřidel a ERP
PROPOJENÍ ERP
SYNCHRONIZACE DAT

Propojení do řady běžně používaných ERP systémů pro snadnou synchronizaci klíčových dat.

Palstat Monitoring
MONITOROVÁNÍ
SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT

Sběr naměřených dat z měřidel a měřicích strojů, jejich vyhodnocení krátkodobé i dlouhodobé způsobilosti.

Palstat
REPORTING
DESKTOP - WEB - EMAIL

Možnost úpravy výstupů a tvorby vlastních reportů dostupných na různých koncových zařízeních.

Schéma systému PALSTAT CAQ
SCHÉMA SYSTÉMU
ZJISTĚTE JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI

Ucelený přehled celého balíku pro jakost a kvalitu PALSTAT CAQ

Zálohujte data systému PALSTAT CAQ na internet
ZÁLOHOVÁNÍ
VAŠE DATA V BEZPEČÍ, DOHLED A SPRÁVA

Využijte moderní technologie a zálohujte na cloud. Zajistíme kompletní správu s neomezenou kapacitou.

HLAVNÍ FUNKCE MODULU AUDIT SYSTÉMU A PROCESU

Kvalita » Audity » Audity »

Hlavní funkce modulu Audit systému a procesu
Základní funkce modulu Audity Main function of Audit module Hlavní funkce modulu Audit systému a procesu
Print
Kód: Cena: bez DPH
- Tvorba seznamu interních a externích systémových a procesních auditů. Seznam je plánem auditů na určité období - Plánování konkrétních auditů. - Výběr auditních otázek k auditu z příslušného katalogu - Dokumentování průběhu prověřování - Archivace zjištění, nálezů a dokumentů z auditu. - Definování neshod zjištěných při auditu.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí