HLAVNÍ FUNKCE MODULU AUDIT SYSTÉMU A PROCESU

Kvalita » Audity » Audity »

Hlavní funkce modulu Audit systému a procesu
Základní funkce modulu Audity Main function of Audit module Hlavní funkce modulu Audit systému a procesu
Print
Kód: Cena: bez DPH
- Tvorba seznamu interních a externích systémových a procesních auditů. Seznam je plánem auditů na určité období - Plánování konkrétních auditů. - Výběr auditních otázek k auditu z příslušného katalogu - Dokumentování průběhu prověřování - Archivace zjištění, nálezů a dokumentů z auditu. - Definování neshod zjištěných při auditu.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí