Palstat
ŘÍZENÍ KVALITY
DLE POŽADAVKŮ NOREM PRO JAKOST
  • ISO9001
  • IATF 16949
  • VDA
  • AIAG
  • AQAP2110
  • ISO/IWA 1
Propojení měřidel a ERP
PROPOJENÍ ERP
SYNCHRONIZACE DAT

Propojení do řady běžně používaných ERP systémů pro snadnou synchronizaci klíčových dat.

Palstat Monitoring
MONITOROVÁNÍ
SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT

Sběr naměřených dat z měřidel a měřicích strojů, jejich vyhodnocení krátkodobé i dlouhodobé způsobilosti.

Palstat
REPORTING
DESKTOP - WEB - EMAIL

Možnost úpravy výstupů a tvorby vlastních reportů dostupných na různých koncových zařízeních.

Schéma systému PALSTAT CAQ
SCHÉMA SYSTÉMU
ZJISTĚTE JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI

Ucelený přehled celého balíku pro jakost a kvalitu PALSTAT CAQ

Zálohujte data systému PALSTAT CAQ na internet
ZÁLOHOVÁNÍ
VAŠE DATA V BEZPEČÍ, DOHLED A SPRÁVA

Využijte moderní technologie a zálohujte na cloud. Zajistíme kompletní správu s neomezenou kapacitou.

STANOVENÍ A ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH NESHOD V AUDITECH.

Kvalita » Audity » Audity »

Stanovení a řízení nápravných opatření na základě zjištěných neshod v auditech.
Katalog auditních otázek Stanovení a řízení nápravných opatření na základě zjištěných neshod v auditech. Identify and manage corrective actions based on non-compliance findings in the audits
Print
Kód: Cena: bez DPH
Pro tento účel slouží část pod názvem "Nápravné opatření" u každé otázk. Celková evidence všech opatření stanovených ve všech auditech je v Seznamu nápravných opatření. Seznam slouží pro orientaci v opatřeních zadaných v jenom nebo více auditech.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí