TVORBA DOTAZNÍKŮ

Kvalita » Audity » Audity »

Tvorba dotazníků
Harmonogram  - časový plán auditů Tvorba dotazníků Creating questionnaire catalogues
Print
Kód: Cena: bez DPH
Pro plánování auditů je rozhodující přípravou tvorba dotazníků/check-listů. Bez připraveného "katalogu" není možno plánovat audit. Struktura katalogů je standardně v úrovních: Katalog - prvek/proces - otázka. V katalogu je třeba přiřadit vybrané hodnocení a vysvětlivky k otázkám.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí