HISTORIE DOKUMENTU

Kvalita » Dokumentace » Řízení dokumentů »

Historie dokumentu
Historie dokumentu Document history
Print
Kód: Cena: bez DPH
Umožňuje sledovat a řídit. Informace o předchozích verzí dokumentu včetně jejich plného znění platné distribuované dokumenty dle rozdělovníku, dokumenty v připomínkovém řízení a dokumenty v tvorbě

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí