NOVÉ DOKUMENTY

Kvalita » Dokumentace » Řízení dokumentů »

Nové dokumenty
New documents Nové dokumenty
Print
Kód: Cena: bez DPH
Funkce pro informaci a příjem nových/změnovaných dokumentů dle rozdělovníku pro klienta. Převzít označené - funkce pro potvrzeni a převzetí nových dokumentů se záznamem v evidenčním listu dokumentace. Přístupy k dokumentu - funkce pro znázornění přístupů k dokumentům

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí