PROCESY

Kvalita » Procesy » Procesy »

Procesy
Procesy Processes
Print
Kód: Cena: bez DPH
Identifikace, definování a řízení potřebných procesů managementu jakosti a stanovení jejich vzájemných vztahů pomocí stromové struktury. Propojení výstupů a vstupů jednotlivých procesů a popisy činností a vazeb na pracovní místa.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí