PRACOVNÍ MÍSTA

Kvalita » Procesy » Výcvik »

Pracovní místa
Pracovní místa Workplaces
Print
Kód: Cena: bez DPH
Popis pracovních míst s definováním základních požadavků na odbornou způsobilost a požadované vzdělávací akce ve všech oblastech včetně managementu jakosti, odbornosti profese a bezpečnosti práce. Možnost uložení přílohy k dokumentu pro podrobný popis funkčního místa. Možnost zobrazení organigramu podniku na základě definování útvarů a jejich podřízenosti.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí