PRACOVNÍCI

Kvalita » Procesy » Výcvik »

Pracovníci
Pracovníci Workers
Print
Kód: Cena: bez DPH
Seznam pracovníků společnosti s možností vedení karty pracovníka obsahující základní informace o odborné způsobilosti pracovníka. Možnost uložení externě zpracovaných dokumentů pracovních smluv, vysvědčení, osvědčení, osobních dokumentů apod.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí