STRUKTURA HLAVNÍCH OBRAZOVEK SW

Kvalita » Procesy » Výcvik »

Struktura hlavních obrazovek SW The structure of the main screens SW
Print
Kód: Cena: bez DPH
Pracovníci - evidence pracovníků, jejich vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností, případně ochranných prostředků. Pracovní místa - popis pracovních míst a požadavků na místa nebo organizační řád. Plán akcí řízení výcviku a školení včetně dokumentování účasti, hodnocení a nákladů na jednotlivé i všechny akce.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí