Metrologie

Řízení měřících prostředků dle zákona 505/90 Sb., ISO/IEC 17025, EA 04/02, MSA, VDA 5


Řízení monitorovacích a měřících zařízení dle požadavků zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a navazujících norem a požadavků

- ISO EN 9001, IATF 16949 kap. 7.1 a 9.1
- ČSN EN ISO 10012
- EN ISO/IEC 17025
- ČSN EN ISO 9001

Oblast metrologie zajišťuje evidenci měřidel a jejich kalibrací a provádění záznamů o provedených kalibracích včetně automatických výpočtů nejistot při kalibraci. U měřidel jsou zaznamenány i jejich výpůjčky z výdejny a návaznosti na výrobky a výrobní operace pro zajištění sledovatelnosti.

Analýza měřicího systému umožňuje provést a vyhodnotit analýzy dle metod

- AIAG MSA 4. vydání
- VDA 5 2. vydání

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí