Metrologie » Měřidla

Print
Pro tento modul je naplánováno školení.
Termín: 12.03.2019 09:00

Evidence, řízení a kalibrace měřicích a monitorovacích zařízení

Účelem modulu Měřidla je zabezpečení metrologické služby dle zákona č. 505/90 Sb., požadavků normy EN ISO/IEC 17025 a navazujících norem ČSN ISO 10 012:2003. Program slouží pro evidenci, kalibraci a výpočet nejistot měřidel. Program lze aplikovat ve výdejnách měřidel a nářadí pro možnost vedení okamžitého stavu měřidel a v útvaru metrologie pro zápis kalibrací a hlídání kalibračních lhůt.
Struktura funkcionalit modulu Měřidla
Struktura funkcionalit modulu Měřidla
- Evidence měřidel a měřicích prostředků
- Kalibrace měřidel a měřicích prostředků
- Sledování Konfirmace / termínů kalibrace
- Nejistoty při kalibraci
- Analýza systému měření

Evidenční list měřidla, měřicího prostředku
Evidenční list měřidla, měřicího prostředku
- Základní informace o měřidle
- Informace o umístění měřidla
- Informace o uživateli měřidla
- Základní kalibrační parametry měřidla

Pro podrobný popis měřidla, měřicího prostředku je možnost připojit přídavný modul přílohy, kam je možno vkládat odkazy na elektronické návody pro používání, schémata zapojení.

Kalibrace měřidel a měřicích prostředků
Kalibrace měřidel a měřicích prostředků
Tvorba kalibračních protokolů
- Zpracování kalibračního postupu
- Popisy kalibračních kroků
- Historie kalibračních protokolů
- Katalog kalibračních kroků
- Tisk kalibračních protokolů
- Možnost připojení digitálních kalibračních měřidel a kalibračních přístrojů s výstupem RS 232, USB apod.

Stanovení nejistot při kalibracích měřidel
Stanovení nejistot při kalibracích měřidel
Nejistoty měření dle EA 4/02 ČSN ISO 14235 1-3 GPS

Při měření kalibrovaného rozměru se automaticky počítá nejistota typu A korigovaná koeficientem k pro počet naměřených hodnot. Dále lze zadat libovolný počet zdrojů nejistot typu B.

Tolerance kalibrů
Tolerance kalibrů
Při definici kalibračních kroků lze využít automatické výpočty tolerancí hladkých a závitových kalibrů ze zadaného rozměru.

Software umožňuje výpočty tolerancí dle norem ISO 286 a ČSN 25 3102 pro hladké kalibry a ISO 1502, ČSN 25 4108 pro závitové kalibry pro metrický závit.

Mezilhůtní ověřování
Mezilhůtní ověřování
Ke každému měřidlu lze volitelně nastavit interval pro mezilhůtní ověřování, který je následně hlídán. V tomto intervalu by mělo být provedeno ověření schopnosti měřidla v období mezi kalibracemi. Tím lze dosáhnout pružnějšího zjištění problémů s měřidlem reakce na něj. Využití této funkce může také přinést možnost prodloužení kalibračních lhůt pracovních měřidel.

Výdejna
Výdejna
Modul měřidla lze použít přímo ve výdejnách měřidel. K jednotlivým měřidlům mohou být zaznamenány výdeje uživatelům a příjmy zpět včetně kompletního zachování historie.

Pohyby měřidel lze provádět i za pomoci čárového nebo 2D kódu umístěného přímo na měřidlech.

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí