HEAD - METROLOGIE

Kvalita » Metrologie »

Print
Kód: Cena: bez DPH
Řízení monitorovacích a měřících zařízení dle požadavků zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a navazujících norem a požadavků - ČSN EN ISO 10012:2003 - EN ISO/IEC 17025 - ČSN EN ISO 9001 Oblast metrologie zajišťuje evidenci měřidel a jejich kalibrací a provádění záznamů o provedených kalibracích včetně automatických výpočtů nejistot při kalibraci. U měřidel jsou zaznamenány i jejich výpůjčky z výdejny a návaznosti na výrobky a výrobní operace pro zajištění sledovatelnosti. Analýza měřicího systému umožňuje provést a vyhodnotit analýzy dle metod - AIAG MSA 4. vydání - VDA 5 2. vydání

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí