PŘÍPRAVA DAT

Kvalita » Metrologie » Laboratoř »

Příprava dat
Data preparation Příprava dat
Print
Kód: Cena: bez DPH
V modulu lze nadefinovat jednotlivé laboratoře (lze spravovat práci více laboratoří), jejich správce a pro účely sledování nákladů také režijní sazby. Dále je možné určit jednotlivé typy a zdroje laboratorních zkoušek s předepsanými i volitelnými informacemi a druhy požadovaných výstupů. Jednotlivým pracovníkům laboratoře lze nastavit oprávnění pro provádění potřebných úkonů.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí