VDA 5: VHODNOST KONTROLNÍCH PROCESŮ

Kvalita » Metrologie » MSA »

VDA 5: Vhodnost kontrolních procesů
VDA 5: Vhodnost kontrolních procesů VDA 5: Suitability of process control VDA 5: Suitability of process control VDA 5: Vhodnost kontrolních procesů
Print
Kód: Cena: bez DPH
Jednou z metod obsažených v modulu MSA je i VDA 5 2. vydání - vhodnost kontrolních procesů. Při zadání analýzy dle VDA 5 je možné vybrat jeden z připravených typů měřicího procesu a s ním spojený model, který definuje vlivy nejistot na měřicí proces. Výsledkem analýzy dle VDA 5 jsou - nejistota měřicího zařízení Ums a koeficient Qms - nejistota měřicího procesu Ump a koeficient Qmp - nejmenší měřitelná tolerance Tmin-Ums / Ump

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí