Palstat
ŘÍZENÍ KVALITY
DLE POŽADAVKŮ NOREM PRO JAKOST
  • ISO9001
  • IATF 16949
  • VDA
  • AIAG
  • AQAP2110
  • ISO/IWA 1
Propojení měřidel a ERP
PROPOJENÍ ERP
SYNCHRONIZACE DAT

Propojení do řady běžně používaných ERP systémů pro snadnou synchronizaci klíčových dat.

Palstat Monitoring
MONITOROVÁNÍ
SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT

Sběr naměřených dat z měřidel a měřicích strojů, jejich vyhodnocení krátkodobé i dlouhodobé způsobilosti.

Palstat
REPORTING
DESKTOP - WEB - EMAIL

Možnost úpravy výstupů a tvorby vlastních reportů dostupných na různých koncových zařízeních.

Schéma systému PALSTAT CAQ
SCHÉMA SYSTÉMU
ZJISTĚTE JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI

Ucelený přehled celého balíku pro jakost a kvalitu PALSTAT CAQ

Zálohujte data systému PALSTAT CAQ na internet
ZÁLOHOVÁNÍ
VAŠE DATA V BEZPEČÍ, DOHLED A SPRÁVA

Využijte moderní technologie a zálohujte na cloud. Zajistíme kompletní správu s neomezenou kapacitou.


Monitorování

Vstupní a výstupní kontrola, Mezioperační kontrola, Statistické přejímky, SPC - ISO 22514, VDA 4

SPC

Aplikace metod pro monitorování a měření procesů systému managementu kvality. Tyto monitorovací metody prokazují schopnost procesů dosáhnout plánované výsledky a dále umožňují monitorovat a měřit charakteristiky výrobku a procesu k ověření, zda jsou splněny požadavky kladené na výrobek či proces.

Tyto požadované kontroly a zkoušení se provádí v přiměřených etapách procesu realizace výrobku v souladu Kontrolním plánem dle kontrolních operací vytvořených v modulu KTP Kontrolní a technické postupy.

Důkazy o shodě se stanovenými kritérii jsou elektronicky zaznamenány. Záznamy také uvádí osoby autorizující uvolnění výrobku.

Vstupní kontrola

Propojení Vstupní kontroly s dalšími moduly Palstat CAQ

Výstupní kontrola

Hodnocení naměřených dat

Mezioperační kontrola

Dynamické kontroly

SPC

Testování dat

Hodnocení dodavatelů

Příprava k využívání modulu - zadání hodnocení
http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí