Palstat
ŘÍZENÍ KVALITY
DLE POŽADAVKŮ NOREM PRO JAKOST
  • ISO9001
  • IATF 16949
  • VDA
  • AIAG
  • AQAP2110
  • ISO/IWA 1
Propojení měřidel a ERP
PROPOJENÍ ERP
SYNCHRONIZACE DAT

Propojení do řady běžně používaných ERP systémů pro snadnou synchronizaci klíčových dat.

Palstat Monitoring
MONITOROVÁNÍ
SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT

Sběr naměřených dat z měřidel a měřicích strojů, jejich vyhodnocení krátkodobé i dlouhodobé způsobilosti.

Palstat
REPORTING
DESKTOP - WEB - EMAIL

Možnost úpravy výstupů a tvorby vlastních reportů dostupných na různých koncových zařízeních.

Schéma systému PALSTAT CAQ
SCHÉMA SYSTÉMU
ZJISTĚTE JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI

Ucelený přehled celého balíku pro jakost a kvalitu PALSTAT CAQ

Zálohujte data systému PALSTAT CAQ na internet
ZÁLOHOVÁNÍ
VAŠE DATA V BEZPEČÍ, DOHLED A SPRÁVA

Využijte moderní technologie a zálohujte na cloud. Zajistíme kompletní správu s neomezenou kapacitou.


Monitorování

Vstupní a výstupní kontrola, Mezioperační kontrola, Statistické přejímky, SPC - ISO 22514, VDA 4

SPC

Aplikace metod pro monitorování a měření procesů systému managementu kvality. Tyto monitorovací metody prokazují schopnost procesů dosáhnout plánované výsledky a dále umožňují monitorovat a měřit charakteristiky výrobku a procesu k ověření, zda jsou splněny požadavky kladené na výrobek či proces.

Tyto požadované kontroly a zkoušení se provádí v přiměřených etapách procesu realizace výrobku v souladu Kontrolním plánem dle kontrolních operací vytvořených v modulu KTP Kontrolní a technické postupy.

Důkazy o shodě se stanovenými kritérii jsou elektronicky zaznamenány. Záznamy také uvádí osoby autorizující uvolnění výrobku.

Vstupní kontrola

Hodnocení Vstupních přejímek

Výstupní kontrola

Hodnocení naměřených dat

Mezioperační kontrola

Kontrolní kroky Mezioperační kontroly

SPC

Výstupy a reporty

Hodnocení dodavatelů

Příprava k využívání modulu - Katalogy jednotlivých hodnocení
http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí