PŘÍPRAVA K VYUŽÍVÁNÍ MODULU - KATALOGY JEDNOTLIVÝCH HODNOCENÍ

Kvalita » Monitorování » Hodnocení dodavatelů »

Katalog
Katalog Preparing to use the module - Evaluation in catalogs
Print
Kód: Cena: bez DPH
Následně po stanovení hodnotících kroků, používaných při hodnocení, je nutné vytvořit katalogy jednotlivých hodnocení. Ty se sestávají z jednotlivých hodnotících kroků a je možno skládat různé katalogy pro rozdílné druhy hodnocení - například dle různé důležitosti dodavatelů (výrobní materiál/služby ap.).

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí