PŘÍPRAVA K VYUŽÍVÁNÍ MODULU - ZADÁNÍ HODNOCENÍ

Kvalita » Monitorování » Hodnocení dodavatelů »

Seznam dodavatelů
Seznam dodavatelů Preparing to use the module - the evaluation of organizations and criteria creation
Print
Kód: Cena: bez DPH
Hodnocený objekt musí být před hodnocením zadán v Kontaktech a oznašen jako dodavatel nebo zákazník. Dalším krokem je příprava hodnotících kritérií ve formě číselníku hodnotících kroků. Jedná se o popis jednotlivých kritérií / kroků případně s určením závažnosti tohoto měřeného parametru.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí