MĚŘICÍ STANICE

Kvalita » Monitorování » SPC »

Měřicí stanice
Měřicí stanice Measured station
Print
Kód: Cena: bez DPH
Součástí SPC je i samostatný modul Měřicí stanice, který umožňuje jednoduchý způsob zadávání dat operátorem. Postup zadávání dat je stanoven měřicím plánem. Operátor je veden programem ke správnému zadávání, ať už ručně nebo z připojených měřidel, a k případné reakci na překročení regulačních mezí. Měřicí stanice také může hlídat intervaly měření a vizualizovat je.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí