HODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH VARIABILNÍCH ZNAKŮ

Kvalita » Monitorování » Vstupní kontrola »

Hodnocení naměřených variabilních znaků
Hodnocení naměřených variabilních znaků Evaluation of measured variable quality indicators
Print
Kód: Cena: bez DPH
Vyhodnocení základních statistických parametrů x - průměrná hodnota s - směrodatná odchylka Max maximální naměřená hodnota Min minimální naměřená hodnota Pp, Ppk - koeficienty výkonnosti Grafické hodnocení naměřených hodnot Graf naměřených dat Histogram

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí