Palstat
ŘÍZENÍ KVALITY
DLE POŽADAVKŮ NOREM PRO JAKOST
  • ISO9001
  • IATF 16949
  • VDA
  • AIAG
  • AQAP2110
  • ISO/IWA 1
Propojení měřidel a ERP
PROPOJENÍ ERP
SYNCHRONIZACE DAT

Propojení do řady běžně používaných ERP systémů pro snadnou synchronizaci klíčových dat.

Palstat Monitoring
MONITOROVÁNÍ
SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT

Sběr naměřených dat z měřidel a měřicích strojů, jejich vyhodnocení krátkodobé i dlouhodobé způsobilosti.

Palstat
REPORTING
DESKTOP - WEB - EMAIL

Možnost úpravy výstupů a tvorby vlastních reportů dostupných na různých koncových zařízeních.

Schéma systému PALSTAT CAQ
SCHÉMA SYSTÉMU
ZJISTĚTE JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI

Ucelený přehled celého balíku pro jakost a kvalitu PALSTAT CAQ

Zálohujte data systému PALSTAT CAQ na internet
ZÁLOHOVÁNÍ
VAŠE DATA V BEZPEČÍ, DOHLED A SPRÁVA

Využijte moderní technologie a zálohujte na cloud. Zajistíme kompletní správu s neomezenou kapacitou.


Neshody

Monitorování neshod, Dodavatelské a zákazniceké reklamace, Global 8D Report, Ishikawa


Systém Palstat CAQ umožňuje organizaci zajistit, že produkt, jenž neodpovídá požadavkům, je identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným výrobkem jsou stanoveny a řízeny metodikou Global 8D.

Moduly pro řízení neshod umožňují organizaci zacházení s neshodným výrobkem následujícím způsobem:

- provedením opatření k odstranění zjištěné neshody
- schválením jeho použití, uvolnění nebo přijetí na základě výjimky udělené příslušným orgánem a, kde je to aplikovatelné, zákazníkem
- provedením opatření, jež zamezí jeho původní použití nebo aplikaci.

Global 8D Report

Hodnocení neshod pomocí PARETO Analýzy

Reklamace

Řízení opatření

Hlášení neshod

Možnosti nastavení

Ishikawa

Propojení na jiné moduly Palstat CAQ
http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí