Palstat
ŘÍZENÍ KVALITY
DLE POŽADAVKŮ NOREM PRO JAKOST
  • ISO9001
  • IATF 16949
  • VDA
  • AIAG
  • AQAP2110
  • ISO/IWA 1
Propojení měřidel a ERP
PROPOJENÍ ERP
SYNCHRONIZACE DAT

Propojení do řady běžně používaných ERP systémů pro snadnou synchronizaci klíčových dat.

Palstat Monitoring
MONITOROVÁNÍ
SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT

Sběr naměřených dat z měřidel a měřicích strojů, jejich vyhodnocení krátkodobé i dlouhodobé způsobilosti.

Palstat
REPORTING
DESKTOP - WEB - EMAIL

Možnost úpravy výstupů a tvorby vlastních reportů dostupných na různých koncových zařízeních.

Schéma systému PALSTAT CAQ
SCHÉMA SYSTÉMU
ZJISTĚTE JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI

Ucelený přehled celého balíku pro jakost a kvalitu PALSTAT CAQ

Zálohujte data systému PALSTAT CAQ na internet
ZÁLOHOVÁNÍ
VAŠE DATA V BEZPEČÍ, DOHLED A SPRÁVA

Využijte moderní technologie a zálohujte na cloud. Zajistíme kompletní správu s neomezenou kapacitou.


Neshody

Monitorování neshod, Dodavatelské a zákazniceké reklamace, Global 8D Report, Ishikawa


Systém Palstat CAQ umožňuje organizaci zajistit, že produkt, jenž neodpovídá požadavkům, je identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným výrobkem jsou stanoveny a řízeny metodikou Global 8D.

Moduly pro řízení neshod umožňují organizaci zacházení s neshodným výrobkem následujícím způsobem:

- provedením opatření k odstranění zjištěné neshody
- schválením jeho použití, uvolnění nebo přijetí na základě výjimky udělené příslušným orgánem a, kde je to aplikovatelné, zákazníkem
- provedením opatření, jež zamezí jeho původní použití nebo aplikaci.

Global 8D Report

Hodnocení neshod pomocí PARETO Analýzy

Reklamace

Grafické znázornění analýz

Hlášení neshod

Základní informace

Ishikawa

Hlavní funkce
http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí