STANOVENÍ PŘÍČINY

Kvalita » Neshody » Global 8D Report »

Stanovení příčiny
Stanovení příčiny Determination of cause
Print
Kód: Cena: bez DPH
Příčiny lze stanovit pomocí třídníku příčin, který je společný pro více modulů Palstat CAQ. Postup stanovení příčiny: Stanovit a posoudit základní příčinu problému porovnáním všech možných příčin vyplývajících z popisu problému a ověřit údaje. Zajistit místo v procesu, kde měl být problém zjištěn a zachycen (bod úniku) a ověřit že se jedná o správné místo. Zabezpečit izolaci tohoto místa z procesů.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí