VYHLEDÁVÁNÍ

Kvalita » Neshody » Global 8D Report »

Vyhledávání
Vyhledávání Search (Filter using)
Print
Kód: Cena: bez DPH
Možnost vyhledávání dle definovaných parametrů. Nastavené parametry vyhledávání lze uložit ve formě profilu pro pozdější rychlé vyhledání dle stejných podmínek.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí