ŘEŠENÍ REKLAMACE

Kvalita » Neshody » Reklamace »

Řešení reklamace
Řešení reklamace Non-conformity/complaint settlement
Print
Kód: Cena: bez DPH
Záložka pro řešení neshody pomocí metodiky Global 8 D s možností tisku G8D Reportu. Možnost stromového znázornění díly/vady/příčiny/opatření. Modul umožňuje řešení okamžitých opatření k reklamaci. Dále modul vyžaduje stanovení příčin vzniklých vad a jejich odstranění pomocí nápravných opatření ke kterým jsou přiřazovány náklady. Dle metodiky Global 8D jsou přiřazována preventivní opatření.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí