GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ANALÝZ

Kvalita » Neshody » Reklamace »

Grafické znázornění analýz
Grafické znázornění analýz Graphical presentation
Print
Kód: Cena: bez DPH
V modulu Reklamace lze graficky znázornit řadu analýz z pohledu nákladů, počtu kusů či PPM s rozdělením dle výrobků, zákazníků, typů opatření a podobně.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí