REPORTING

Kvalita » Neshody » Reklamace »

Reporting
Reporting Reporting
Print
Kód: Cena: bez DPH
Rozbory z reklamací lze provádět pomocí funkce Reporting dle zadaných kritérií. Výstupy je možné vizualizovat graficky a vytisknout s využitím připravených nebo vlastních formulářů / tiskových sestav.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí