ZÁPIS A SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ NA REKLAMACE - NESHODY

Kvalita » Neshody » Reklamace »

Zápis a sledování nákladů na reklamace - neshody
Zápis a sledování nákladů na reklamace - neshody Record and monitoring of costs of the compliant  non-conformity
Print
Kód: Cena: bez DPH
Záložka pro sledování nákladů na vzniklé reklamace. Členění nákladů: Náklady požadované zákazníkem (penále, pokuty, vícepráce, ), Náklady na likvidaci neshody (materiál, mzdy), Náklady na okamžité opatření (cestovné, třídění, vícepráce na montáži,), Náklady na opatření odstraňující příčinu vady. Druhy nákladů jsou uživatelsky nastavitelné.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí