Palstat
ŘÍZENÍ KVALITY
DLE POŽADAVKŮ NOREM PRO JAKOST
  • ISO9001
  • IATF 16949
  • VDA
  • AIAG
  • AQAP2110
  • ISO/IWA 1
Propojení měřidel a ERP
PROPOJENÍ ERP
SYNCHRONIZACE DAT

Propojení do řady běžně používaných ERP systémů pro snadnou synchronizaci klíčových dat.

Palstat Monitoring
MONITOROVÁNÍ
SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT

Sběr naměřených dat z měřidel a měřicích strojů, jejich vyhodnocení krátkodobé i dlouhodobé způsobilosti.

Palstat
REPORTING
DESKTOP - WEB - EMAIL

Možnost úpravy výstupů a tvorby vlastních reportů dostupných na různých koncových zařízeních.

Schéma systému PALSTAT CAQ
SCHÉMA SYSTÉMU
ZJISTĚTE JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI

Ucelený přehled celého balíku pro jakost a kvalitu PALSTAT CAQ

Zálohujte data systému PALSTAT CAQ na internet
ZÁLOHOVÁNÍ
VAŠE DATA V BEZPEČÍ, DOHLED A SPRÁVA

Využijte moderní technologie a zálohujte na cloud. Zajistíme kompletní správu s neomezenou kapacitou.


Plánování

Flowchart výrobního procesu, FMEA, Projekt - APQP,  Vzorkování - PPAP, VDA 2, Kontrolní plány a návodky


Plánování jakosti je soubor procesů pro definování a stanovení činností nezbytných k zajištění, že požadavky zákazníka na výrobek či služby jsou splněny.

Oblast plánování jakosti procesů je zaměřena na podporu managementu jakosti v předvýrobní etapě tedy v době plánování vzniku jakosti a projevuje se pozorností na celý proces od zahájení vývoje nového výrobku až po zahájení výroby s cílem dosáhnout materiálového a informačního toku o vyšší účinnosti a s nižšími náklady. Tím se nutně zkracují vývojové práce a dodací lhůty nových výrobků či služeb.

Cílem plánování jakosti výrobku a výrobních procesů je stanovit komunikaci realizačního týmu zapojeného do tohoto procesu tak, aby se zajistilo, že všechny plánované a definované činnosti jsou ukončeny včas.

FMEA

Zpracování analýzy FMEA

Díly

Vazba na ERP systémy

Kontrolní a technické postupy

Dynamické kontrolní plány

Pracovní zakázky

Doplňující informace

Vzorkování

Doklady

Projekt

Zadání projektu APQP
http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí