ZNAKY JAKOSTI

Kvalita » Plánování » Díly »

Znaky jakosti
Znaky jakosti Quality characteristics
Print
Kód: Cena: bez DPH
Definování kvalitativních požadavků na položku - variabilní i atributivní prvky (rozměry, požadavky předpisů - atesty ap.). Popis a označení kritických prvků včetně grafického zobrazení ve formátu JPG. Tyto prvky jsou využívány např. k tvorbě Kontrolního plánu, importu do Vzorkování, MSA, FMEA ap. Při použití ve "zplatněném kontrolním plánu" je zavřena editace těchto prvků včetně možnosti jejich mazání.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí