HEAD - FMEA

Kvalita » Plánování » FMEA »

Print
Kód: Cena: bez DPH
FMEA je metoda, jejímž použitím je možno zabránit, popřípadě zmírnit rizika, která vznikají při konstrukci výrobku nebo ve vývoji technologie, případně i v samotné výrobě. SW modul umožňuje provádění DFMEA i PFMEA. Program je vhodné aplikovat v oblasti konstrukce, technologie, vývoje nářadí, posuzování kritických míst v systému EMS. Bezpečnosti práce apod. Program plně odpovídá požadavkům norem ČSN ISO 9001 kap. 7.3 a požadavkům automobilového průmyslu ISO/TS 16949 kap. 4.2, 7.3, metodice AIAG - FMEA a VDA 4.2.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí