POMOCNÉ DATABÁZE

Kvalita » Plánování » FMEA »

Pomocné databáze
Pomocné databáze Auxiliary database
Print
Kód: Cena: bez DPH
Tvorba číselníku klíčových vad a příčin do tří úrovní společných s moduly Global 8D Report, Reklamace Možnost zápisu ve třech jazycích s následnou tvorbou FMEA v jazykových mutací Definice pomocných databází pro snadné zpracování FMEA

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí