DYNAMICKÉ KONTROLNÍ PLÁNY

Kvalita » Plánování » Kontrolní a technické postupy »

Dynamické kontrolní plány
Dynamické kontrolní plány Dynamic controls
Print
Kód: Cena: bez DPH
V modulu Kontrolně technické postupy je možno definovat tabulky pro Dynamické kontrolní plány. Tyto plány slouží k určování přísnosti vyhodnocení přejímky v modulech Monitorování jakosti. Je možno také definovat "občasné" přejímky, přičemž je možno pracovat s počtem přejímek nebo počtem kalendářních dní.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí