HLAVIČKA POSTUPU

Kvalita » Plánování » Kontrolní a technické postupy »

Hlavička postupu
Hlavička postupu Control technical procedures
Print
Kód: Cena: bez DPH
Základní identifikační údaje dokumentu s vazbou na výrobek, pro který je dokument tvořen, jsou dány označením dokumentu a "číslem vydání". Po založení dokumentu nelze tyto informace měnit. Dále jsou zde informace o tvůrcích dokumentu a schvalovacím procesu. Zplatněný dokument není možno upravovat a mazat. Je možno jej převést do archivu.K novému vydání dokumentu je používána funkce změnování, kde je možno zaznamenat změnové řízení.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí