PARAMETRY OPERACE

Kvalita » Plánování » Kontrolní a technické postupy »

Parametry operace
Parametry operace Operation parameters
Print
Kód: Cena: bez DPH
K operaci je možno definovat technologické parametry operace. Z těchto parametrů je možno tisknout nastavovací návodky ap. Parametry mohou vstupovat do kontrolních kroků k definování "znaku procesu" (APQP, Plán kontrol a řízení, sloupec 20)

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí