Palstat
ŘÍZENÍ KVALITY
DLE POŽADAVKŮ NOREM PRO JAKOST
  • ISO9001
  • IATF 16949
  • VDA
  • AIAG
  • AQAP2110
  • ISO/IWA 1
Propojení měřidel a ERP
PROPOJENÍ ERP
SYNCHRONIZACE DAT

Propojení do řady běžně používaných ERP systémů pro snadnou synchronizaci klíčových dat.

Palstat Monitoring
MONITOROVÁNÍ
SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT

Sběr naměřených dat z měřidel a měřicích strojů, jejich vyhodnocení krátkodobé i dlouhodobé způsobilosti.

Palstat
REPORTING
DESKTOP - WEB - EMAIL

Možnost úpravy výstupů a tvorby vlastních reportů dostupných na různých koncových zařízeních.

Schéma systému PALSTAT CAQ
SCHÉMA SYSTÉMU
ZJISTĚTE JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI

Ucelený přehled celého balíku pro jakost a kvalitu PALSTAT CAQ

Zálohujte data systému PALSTAT CAQ na internet
ZÁLOHOVÁNÍ
VAŠE DATA V BEZPEČÍ, DOHLED A SPRÁVA

Využijte moderní technologie a zálohujte na cloud. Zajistíme kompletní správu s neomezenou kapacitou.

ŘÍZENÍ PROJEKTU TERMÍNOVÉ SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU PROJEKTU

Kvalita » Plánování » Projekt »

Řízení projektu  termínové sledování průběhu projektu
Řízení projektu  termínové sledování průběhu projektu Project Management  monitoring of the project course deadlines
Print
Kód: Cena: bez DPH
zdroje - pracovníci zajišťující činnosti fází/kroků projektu časový plán - termíny plnění fází/kroků rozpočet finance fází/kroků popis činností fází/kroků projektu kontrola průběhu projektu - Milník - kontrolní krok/hodnocení postupu prací a činností na projektu dokumentace projektu - evidence a řízení příloh v elektronické podobě, přímé propojení na moduly PALSTAT CAQ / Monitorování průběhu projektu systematické monitorování stavu plnění jednotlivých fází/kroků projektu časové sledování průběhu jednotlivých fází/kroků projektu

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí