CRM - ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM

Kvalita » Plánování » Projekt »

CRM - Řízení vztahu se zákazníkem
CRM - Řízení vztahu se zákazníkem Management customer relations, Module of Inquiry-Offer Processing
Print
Kód: Cena: bez DPH
Přijetí poptávky a její registrace v systému PALSTAT Projekt APQP Vstupy/požadavky zákazníka Cíle návrhu nového výrobku - procesu Posouzení proveditelnosti požadavku zákazníka - zadavatele projektu Hodnocení technicko ekonomické analýzy vyrobitelnosti produktu/procesu Zpracování cenové kalkulace/ Zpracování a předání nabídky Sledování platnosti nabídky/ Odezva zákazníka Uvolnění zakázky k realizaci/ zadání projektu nového výrobku

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí