GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU DIAGRAMU POMOCÍ GANTTOVA DIAGRAMU

Kvalita » Plánování » Projekt »

Grafické znázornění průběhu diagramu pomocí Ganttova diagramu
Grafické znázornění průběhu diagramu pomocí Ganttova diagramu Graphical model of the project course using Gantts line segment diagram.
Print
Kód: Cena: bez DPH
grafické znázornění průběhu projektu pomocí úsečkového Ganttova diagramu

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí