PŘEDLOŽENÍ

Kvalita » Plánování » Vzorkování »

Předložení
Předložení Submission
Print
Kód: Cena: bez DPH
Stanovení úrovně předkládání je plně v souladu s požadavky PPAP bod 1.4.1/ VDA 2 bod 7. Pro podrobný popis procesu vzorkování je možnost připojit modul - Doklady, kam je možno vkládat odkazy na elektronické dokumenty, výkresovou dokumentaci, protokoly z měřících strojů apod

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí