FUNKCIONALITY

Kvalita » Události » Kontakty »

Funcionality
Funcionality Functionalities
Print
Kód: Cena: bez DPH
- Zobrazení použitého partnera v systému PALSTAT CAQ (např. kolik reklamací bylo v rámci systému řešeno se zákazníkem či kolik výrobků, dílů dodává konkrétní dodavatel,...) - Funkcionalita Komunikace umožňuje sledovat kdy, jak dlouho a o čem bylo s daným partnerem hovořeno - Evidence partnerů dle Odvětví výroby - Zadávat k partnerům Provozy výroby, pokud je partner orientován na více průmyslových oblastí

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí