AUTOMATIZACE

Kvalita » Události » Reporting Designer »

Automatizace Automation
Print
Kód: Cena: bez DPH
Připravené reporty je možné automaticky rozesílat emailem v předem nastaveném čase. Data v reportech jsou v takovém případě aktuální k okamžiku odeslání. Reporty lze odesílat na pevně nastavené adresy, stejně jako na adresy vytěžené reportem.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí