EDITAČNÍ REPORTY

Kvalita » Události » Reporting Designer »

Editační reporty
Editační reporty
Print
Kód: Cena: bez DPH
Pro případy zvláštních požadavků na vstup dat - jako je například zjednodušené zahájení preventivní údržby či záznam o neshodě - lze připravit reporty s možností vstupu některých dat uživatelem. Zadaná data jsou zapsána přímo do příslušných polí v modulech PALSTAT CAQ.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí