TVORBA VLASTNÍCH REPORTŮ

Kvalita » Události » Reporting Designer »

Tvorba vlastních reportů
Tvorba vlastních reportů Creating custom reports
Print
Kód: Cena: bez DPH
Reporting Designer umožňuje tvorbu vlastních reportů přímo nad SQL databází PALSTAT CAQ, stejně jako kopírování a úpravu reportů již existujících. Při tvorbě reportů je možné využít řadu vizuálních a funkčních prvků, jak např. tabulky, grafy, kontingenční tabulky, kalendáře atd.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí