ZÁKLADNÍ SEZNAM INFORMACÍ O UDÁLOSTECH A ÚKOLECH

Kvalita » Události » Úkoly »

Základní seznam informací o událostech a úkolech
Základní seznam informací o událostech a úkolech Possibility to setting of a kind of the task
Print
Kód: Cena: bez DPH
Možnost zadání druhů úkolu - Standardní úkol: úkol pro jednotlivce - Hromadný úkol: zadání úkolu více řešitelům - Dlouhodobý: událost s dlouhodobým řešením - Periodický: časově opakující se událost Zadání úkolu vyžaduje přiřazení jak odpovědné osoby pro řešení, tak i osobu pro ověření splněného úkolu.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí