ZÁKLADNÍ KARTA NÁSTROJE

Kvalita » Údržba » Nástroje »

Základní karta nástroje
Základní karta nástroje General tool info
Print
Kód: Cena: bez DPH
Jedinečné označení nástroje. Základní informace o nástroji, definování parametrů, dle kterých je třeba vyhledávat, třídit ap. (Volná textová pole jsou uživatelem přejmenována.) Možno definovat nadřazenost nástrojů mezi sebou. K základní ceně nástroje jsou připočítávány náklady vznikající při vyhodnocení preventivních kontrol a oprav. K záznamům je také možno připojit buď odkaz na externí soubor nebo tento soubor (PDF,WORD,EXCEL,TIF ap.) uložit k záznamu přímo do databáze Palstat.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí