HEAD - STROJE

Kvalita » Údržba » Stroje »

Print
Kód: Cena: bez DPH
Modul Stroje je určen pro evidenci zařízení, u kterých jsou vyžadovány pravidelné kontroly (revize) a jsou evidovány opravy. V modulu je možno tvořit pro jednotlivé stroje kontrolní návodky, podle kterých jsou přiřazovány (a vyhodnocovány) preventivní kontroly. Je možno zadávat a vyhodnocovat opravy. Modul obsahuje sklad náhradních dílů, které lze přiřadit k opravě. Může komunikovat s ERP systémem podniku.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí