ÚDRŽBA - OPRAVY

Kvalita » Údržba » Stroje »

Machine_eng_Longtermplann
Print
Kód: Cena: bez DPH
TBF zobrazení doby provozu mezi poruchami TTR zobrazení doby do obnovy Náklady na opravu (cena práce, cena materiálu) Vyhodnocení jednotlivých oprav (práce / materiál)

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí