PREVENTIVNÍ KONTROLY

Kvalita » Údržba » Stroje »

Preventivní kontroly
Preventivní kontroly Planning of preventive maintenance of tools
Print
Kód: Cena: bez DPH
Funkcionalita obsahuje části: kontrolní návodky, plánování kontrol, vyhodnocení kontrol. Kontroly mohou být plánovány podle spotřeby životnosti nebo spotřeby času. Ke sledování nákladů na preventivní kontroly je možno při vyhodnocení kontroly zadat informace o délce trvání kontroly a finančních nákladech.

http://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí